• Príprava vnútropodnikových smerníc
  • Spolupráca pri vypracovaní transferového ocenenia jednotlivých obchodov medzi prepojenými osobami
  • Pomoc pri príprave podkladov do konkurzu
  • Finančné analýzy
  • Poradenstvo pri splynutí, zlúčení s ekonomického hľadiska