Daňové poradenstvo

Spoločnosť TAX DEFENDER ponúka služby skúsených daňových poradcov v oblasti spracovania daní, zastupovania klientov pri daňových kontrolách a spracovania jednoduchého , podvojného účtovnictva a účtovníctva podľa medzinárodných štandardov. V dnešnej rýchlo sa meniacej legislatíve sú vyžadované zvýšené nároky na podnikateľov, či už pre fyzické alebo právnické osoby nielen pri plnení svojich zákonom stanovených povinností, ale najmä v oblasti plánovania nákladov a efektívneho riadenia daňových rizík.

TAX DEFENDER je pripravený zabezpečiť, pre právnické osoby ako aj fyzické osoby, kompletný daňový servis, od registrácie daní, daňového zastupovania v daňovom konaní, prípravu daňových priznaní k všetkým typom daní, až po zastupovanie pri daňových kontrolách. Využite naše dlhoročné skúsenosti a znalosti z oblasti daňové a účtovného poradenstva.

Výhodou našich služieb je kombinácia znalostí z oblastí priamych a nepriamych daní, účtovníctva a samozrejme dlhoročné skúsenosti. Kontaktujte nás v Košiciach.

 

Daňové poradenstvo pre právnicke osoby

 • Priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie postupov a predpisov
 • Príprava a podanie daňového priznania
 • Písomné stanoviská
 • Daňové zastupovanie v prípade kontroly

 

Daňové poradenstvo pre fyzické osoby

 • Priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie predpisov
 • Vypracovanie daňových priznaní typu B, A
 • Daňové poradenstvo nielen pre podnikateľské subjekty ale aj zamestnancov, občanov a všetkých, na ktorých sa vzťahuje povinnosť vypracovania daňových priznaní

 

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia
 • Kompletné spracovanie a vykázanie DPH v zmysle platnej legislatívy
 • Daňové zastupovanie pri daňovej kontrole

 

Spracovanie hlásenia Intrastat a súhrnného výkazu

 • Overenie evidenčných povinností v súvislosti so súhrnným výkazom a Intrastatom
 • Evidencia dát pre účely prípravy súhrnného výkazu a hlásenia Intrastat
 • Zastupovanie v komunikácii s Colným úradom a inými miestnymi inštitúciami

 

Majetkové dane

 • Kompletné daňové poradenstvo

 

Spracovanie účtovníctva

 • Spracovanie jednoduchého účtovníctva
 • Spracovanie podvojného účtovníctva
 • Spracovanie účtovníctva podľa IFRS
 • Spolupráca pri vypracovaní vnútropodnikových smerníc
 • Zabezpečíme Vám aj audítorskú spoločnosť na výkon auditu

 

Spolupráca pri vypracovaní transferového oceňovania

Náš skúsení tím audítorov a účtovníkov sa venuje taktiež problematike transferového oceňovania a takisto príprave dokumentácie a interných smerníc k transferovému oceňovaniu.

Všetky naše služby sú overené daňovým poradcom. Nájdete nás v Košiciach.

 

Dane Košice | Daňový poradca | TAX DEFENDER