Daňové poradenstvo

Spoločnosť TAX DEFENDER,s.r.o. ponúka služby skúsených daňových poradcov v oblasti spracovania daní, zastupovania klientov pri daňových kontrolách, daňovú optimalizáciu. V dnešnej rýchlo sa meniacej legislatíve sú vyžadované zvýšené nároky na podnikateľov, či už pre fyzické alebo právnické osoby nielen pri plnení svojich zákonom stanovených povinností, ale najmä v oblasti plánovania nákladov a efektívneho riadenia daňových rizík.

TAX DEFENDER, s.r.o. je pripravený zabezpečiť, pre právnické osoby ako aj fyzické osoby, kompletný daňový servis, od registrácie daní, daňového zastupovania v daňovom konaní, prípravu daňových priznaní k všetkým typom daní, až po zastupovanie pri daňových kontrolách. Využite naše dlhoročné skúsenosti a znalosti z oblasti daňové poradenstva.

Výhodou našich služieb je kombinácia znalostí z oblastí priamych a nepriamych daní, účtovníctva a samozrejme dlhoročné skúsenosti.  

Kontaktujte nás v Košiciach.

 

Daňové poradenstvo pre právnické osoby

 • Priebežné daňové poradenstvo a správna aplikácie daňových predpisov , optimalizácia v oblasti PO, FO, DPH, Medzinárodne zmluvy o dvojitom zdanení
 • Príprava a podanie daňového priznania
 • Písomné stanoviská
 • Daňové zastupovanie v prípade  daňovej kontroly

 

Daňové poradenstvo pre fyzické osoby

 • Priebežné daňové poradenstvo v oblasti správnej aplikácie daní
 • Vypracovanie daňových priznaní typu B, A
 • Daňové poradenstvo nielen pre podnikateľské subjekty ale aj zamestnancov, občanov a všetkých, na ktorých sa vzťahuje povinnosť vypracovania daňových priznaní

 

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia
 • Kompletné spracovanie a vykázanie DPH v zmysle platnej legislatívy
 • Daňové zastupovanie pri daňovej kontrole

 

Spracovanie hlásenia Intrastat a súhrnného výkazu

 • Overenie evidenčných povinností v súvislosti so súhrnným výkazom a Intrastatom
 • Evidencia dát pre účely prípravy súhrnného výkazu a hlásenia Intrastat
 • Zastupovanie v komunikácii s Colným úradom a inými miestnymi inštitúciami

 

Majetkové dane

 • Kompletné daňové poradenstvo

 

 

Spolupráca pri vypracovaní transferového oceňovania

Náš skúsení tím audítorov a účtovníkov sa venuje taktiež problematike transferového oceňovania a takisto príprave dokumentácie a interných smerníc k transferovému oceňovaniu.

Všetky naše služby sú overené daňovým poradcom. Nájdete nás v Košiciach.

Dane Košice | Daňový poradca | TAX DEFENDER