Mzdy a personalistika

Trendom dnešnej doby je venovať sa zárobkovej činnosti a keďže aj oblasť personalistiky a miezd sa neustále mení, starosti spojené s personálnou agendou a výpočtom miezd sú prenechávané profesionálom. Mzdové účtovníctvo v našej spoločnosti spracovávajú pravidelne odborne školení zamestnanci, čo je nevyhnutná podmienka v spleti neustále sa meniacich zákonov a predpisov. Výstupy sú pripravované rýchlo, diskrétne a spoľahlivo.

  • Mesačné spracovanie miezd
  • Výpočet poistných odvodov
  • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/z poisťovní
  • Komunikácia s poisťovňami
  • Spracovanie prehľadov a hlásení pre daňový úrad
  • Vypracovanie ročného zúčtovania daní
  • Vedenie personálnych zložiek

Všetky naše služby sú overené daňovým poradcom. Nájdete nás v Košiciach.

 

Mzdy a personalistika | Košice | TAX DEFENDER